MCT คืออะไร แตกต่างจากอาหารเสริมควบคุมหรือลดน้ำหนักทั่วไปอย่างไร-MCT หรือ Medium Chain Triglyceride

เป็นชื่อเรียกของ “กรดไขมันอิ่มตัวชนิดหนึ่งที่ให้ประโยชน์กับร่างกาย” เนื่องจากมีโครงสร้างความยาวไม่มาก จึงมีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้ทันที โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยไขมัน ส่งผลให้ตับไม่ต้องทำงานหนัก และไม่เหลือเป็นไขมันสะสมในร่างกาย จึงสามารถใช้หลักการนี้ ในการควบคุมน้ำหนักด้วยการงดหรือลดการรับอาหารจำพวกแป้ง เปลี่ยนมาทานโปรตีนควบคู่ไปกับ MCT แทนเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก-ส่วนอาหารเสริมหรือยาสำหรับควบคุมน้ำหนัก


โดยทั่วไปใช้หลักการ


เพิ่มกระบวนการเผาผลาญสารอาหารของร่างกาย ดึงส่วนที่สะสมไว้มาใช้งาน

เพิ่มการขับน้ำบางส่วนออกจากร่างกาย

ควบคุมการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบหรือมัดกล้ามเนื้อเพื่อให้ไขมันที่สะสมภายในถูกรีดออกมา

สร้างความรู้สึกอิ่ม ไม่อยากอาหาร

เพิ่มปริมาตรภายในกระเพาะอาหารทำให้กินอาหารได้ลง