สูตรพิเศษสำหรับ Balance MCT

ผลิตภัณฑ์ MCT Plus มีส่วนผสมสำคัญ 3 ชนิดคือ

MCT Oil (กรดไขมันอิ่มตัว)

Fish Oil (กรดไขมันไม่อิ่มตัว)

Lecithin Oil (สารช่วยนำ และสารสื่อประสาท