ขนาดรับประทานและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้ MCT

ขนาดที่เหมาะสมต่อวันคือไม่เกิน 5-7 กรัม แต่ในผู้ที่ใช้เริ่มต้นอาจรู้สึกพะอืดพะอมได้เนื่องจาก MCT สามารถเปลี่ยนเป็นพลังได้รวดเร็ว และดึงไขมันเก่าออกมาจึงอาจรู้สึกหิวไว

หากมีอาการพะอืดพะอมสามารถรับประทานขนาดน้อยๆและค่อยๆเพิ่มได้